Trening geografskog informacionog sistema- GIS

Trening geografskog informacionog sistema (GIS) održan je 09.04.2016. u prostorijama Centra građanske energije. Cilj treninga bio je obuka učesnika za rad u ovom informacionom sistemu.

Geografski informacioni sistem (GIS)  je tehnologija namenjena upravljanju  prostorno orijentisanim  podacima. GIS je racunarski sistem namenjen prikupljanju, obradi, analizi, upravljanju, prikazivanju i održavanju prostorno orijentisanih informacija. GIS tehnologija integriše uobičajene operacije sa bazama podataka kao što su pretraživanja, upiti ili statističke analize, sa jedinstvenim prednostima vizuelizacije i prostorne analize koju donose karte. „Ove mogućnsoti izdvajaju GIS od ostalih informacionih sistema i čine ga dragocenim alatom za najrazličitije namene i korisnike.