Počela implementacija projekta "Point one"

Krajem prošle nedelje počeli smo sa implementacijom još jednog projekta Centra građanske energije - Point One. Point One je projekat koji finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo i koji teži da oformi jaku bazu za istraživačke aktivnosti na Severnom Kosovu.

 Implementacija je otpočela sa predstavljanjem priručnika za istraživanje javnog mnjenja i dvodnevnog treninga statističkog softvera za analizu podataka - SPSS.