MSC: Integracija pravosuđa - godinu dana kasnije (VIDEO)

Debatu Mitrovačkog društvenog kluba "Integracija pravosuđa - godinu dana kasnije" možete pogledati na YouTube kanalu Aktiva. Govornici na debati bili su sudija Vrhovnog suda Kosova Jelena Krivokapić i izvršni direktor NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ADCD) Dušan Radaković.