MSC: Civilni sektor na Kosovu: potencijali, saradnja i šanse (VIDEO)

Debatu MSC o civilnom sektoru na Kosovu, koja je održana u Prištini 12. decembra, možete pogledati na YouTube kanalu Aktiva. O ovoj temi govorili su Naim Rašiti, direktor Balkans Policy Research Group (BPRG), Dejan Radivojević, direktor NVO Forum za razvoj i multietničku saradnju i Boban Simić, šef kancelarije Aktiva u Prištini.

Pratite naš rad i na sajtovima ngoaktiv.org i http://civicenergycenter.org/.