Svaki treći mladi čovek iz enklava planira da ode sa Kosova u naredne tri godine!

Nedavno statističko istraživanje, koje je sproveo NGO ,,Aktiv" u srpskim sredinama južno od reke, ukazuje na alarmantan položaj mladih ljudi. Samo 32% anketiranih mladih ljudi uzrasta od 18 do 30 godina namerava da ostane i svoj život gradi u mestima gde trenutno žive. Proporcionalno isti broj ispitanika je ili čvrsto rešen da ode (35%) ili ozbiljno razmišlja o tome (33%). Kao glavni razlog odlaska mladi ljudi na Kosovu vide nezaposlenost (48.5%) i bolje uslove za zivot u drugim sredinama (19.5%). Među ispitanicima koji su potvrdno odgovorili na pitanje da li žele da napuste sredine u kojima žive čak 56% to namerava da učini u naredne tri (3) godine. Ispitanici su takođe rekli da lokalne vlasti nemaju dovoljno razumevanja za probleme mladih (66%), tj. da se generalno ne vodi dovoljno računa o potrebama mladih (74.6%). Istraživanje je deo programa Point.One u okviru projekta Civic Energy Center podržanog od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo.