Stavovi građana severa Kosova o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine

Broj uzorka: 200 i prikupljen je na teritoriji Severne Mitrovice i Zvečana F2F metodom. Period istraživanja: 20 - 24 novembar 2017 god. Prosečna starost: 34.77 (najmlađi 17, najstariji 80) Muškarci: 107 (54%) Žene: 91 (46%)

Broj uzorka: 200 i prikupljen je na teritoriji Severne Mitrovice i Zvečana F2F metodom.
Period istraživanja: 20 - 24 novembar 2017 god.
Prosečna starost: 34.77 (najmlađi 17, najstariji 80)
Muškarci: 107 (54%)
Žene: 91 (46%)

 

Rezultati