Stavovi građana o kosovskim institucijama

Ovo istraživanje pripremljeno je za potrebe projekta Point One (1.) Njegovi rezultati služiće za potkrepljivanje informacija u TV emisiji “Sporazum”, a nastaviće da služe i za druge analitičke publikacije. Istraživanje je sprovela NVO “Aktiv” u okviru projekta Point One koje sprovodi Centar građanske energije. Ovaj projekat finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. (Kosovo Foundation for Open Society).

Metodologija

Način istraživanja: anketno ispitivanje (400 F2F upitnika )

Vreme istraživanja: 01.01.2017 - 15.01.2017

Mesto istraživanja: Kosovo, Veličina uzorka: 400

Tip uzorka: Slučajni uzorak, ciljna grupa: stanovništvo koje žive u opštinama sa srpskim većinskim stanovništvom na Kosovu.

Pol ispitanika:

Nivo obrazovanja:

Radni status:

1. Da li posedujete kosovsku ličnu kartu ?

2. Da li posedujete kosovsku vozačku dozvolu?

3. Da li posedujete kosovski pasoš ?

4. Da li čete u budućnosti izvaditi kosovska lična i putna dokumenta?

5. Da li ste ikada bili u prilici da vam neka od kosovskih institucija uskrati neki formular na srpskom jeziku?

6. Da li ste ikada potpisali neki dokument (zapisnik, ugovor, izjavu) koji nije bio na srpskom jeziku?

7. Da li ste se ikada suočavali sa administrativnim preprekama prilikom vađenja kosovskih dokumenata (nepriznavanje brakova, ličnih dokumenata i sl.)?

8. Da li vam se ikada desilo da vam carina Kosova zadrži udžbenik/knjigu?

9. Retorika zvaničnika iz Prištine prema srpskoj zajednici uglavnom je:

10. Retorika zvaničnika iz Prištine utiče na odnose Srba i Albanaca:

11. Retorika zvaničnika iz Prištine:

12. Kakav je vaš stav po pitanju integracije u kosovski sistem?

13. Ko ima odlučujuću ulogu u integraciji sistema Republike Srbije na Kosovu u kosovski sistem?

14. Integracija Srba u kosovski sistem:

15. Da li biste radili u kosovskim institucijama?