Istraživanje o informisanosti građana o predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu

Ovo istraživanje pripremljeno je za potrebe projekta Point One (1.) Njegovi rezultati služiće za potkrepljivanje informacija u TV emisiji “Sporazum”, a nastaviće da služe i za druge analitičke publikacije. Istraživanje je sprovela NVO “Aktiv” u okviru projekta Point One koje sprovodi Centar građanske energije. Ovaj projekat finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. (Kosovo Foundation for Open Society).

Metodologija

Način istraživanja: anketno ispitivanje (400 F2F upitnika )

Mesto istraživanja: Kosovo, Veličina uzorka: 400

Period istraživanja: 11 - 16 maj. 2017 god.

Tip uzorka: Slučajni uzorak, ciljna grupa: stanovništvo koje žive u opštinama sa srpskim većinskim stanovništvom na Kosovu.

Pol ispitanika

Da li znate kad su zakazani kosovski parlamentarni izbori?

Da li ste glasali na prethodnim kosovskim parlamentarnim izborima 2014. godine?

Da li ćete glasati na predstojećim kosovskim parlamentarnim izborima ?

Ukoliko je vaš odgovor NE, zašto?

Na skali od 1 do 5 gde je 1 uopšte nisam zadovoljan a 5 veoma sam zadovoljan, koliko ste zadovoljni dosadašnjim radom srpskih ministara u Vladi Kosova

Na skali od 1 do 5 gde je 1 uopšte nisam zadovoljan a 5 veoma sam zadovoljan, koliko ste zadovoljni dosadašnjim radom srpskih poslanika u Skupštini Kosova

Šta očekujete da će biti prioriteti srpskih predstavnika u Vladi i Skupštini Kosova?

Da li će rezultati parlamentarnih izbora imati uticaj na formiranje ZSO?

Da li znate kako da proverite da li ste na biračkom spisku?

Da li znate na kom biračkom mestu treba da glasate?