Građani o sporazumu o tablicama

Ovo istraživanje pripremljeno je za potrebe projekta Point One (1.) Njegovi rezultati služili su za prikupljanje informacija u okviru platforme za zagovaranje “Empirika”, a nastaviće da služe i za druge analitičke publikacije. Istraživanje su sprovele pet organizacija: Omladinski edukativni klub Sinergija, Centar za zastupanje demokratske kulture ACDC, Radio Kontakt Plus, Humani centar Mitrovica i NVO Aktiv, u okviru projekta Point One koji sprovodi Centar građanske energije.

Metodologija

Vreme istraživanja: 14.11.2016 – 17.11.2016.

Mesto istraživanja: Severna Mitrovica

Veličina uzorka: 202

Opis uzorka: Od ukupno 202 ispitanih građana u Severnoj Mitrovici, 137 (67.8 %) ispitanika su bili muškarci, a 65 (32.2 %) ispitanica su bile žene.

Tip uzorka: Neslučajni uzorak

Ciljna grupa: Severna Mitrovica

1. Da li ste upoznati sa dogovorom o registarskim tablicama?

2. Čije registarske tablice treba da se prelepe nalepnicama?

3. Da li će i dalje postojati registarske tablice sa oznakom KS?

4. Šta je dogovoreno za registarske tablice koje Srbija izdaje za gradove na Kosovu (KM, PR, UR..)?

5. Da li će novi sporazum o registarskim tablicama uticati na slobodu kretanja ?

6. Da li će novi sporazum o registarskim tablicama uticati na slobodu kretanja ?

7. Da li će novi sporazum o registarskim tablicama uticati na bezbednost vozila ?

8. Da li će novi sporazum o registarskim tablicama uticati na bezbednost vozila ?

9. Kada je prema sporazumu o registarskim tablicama predviđen početak važenja režima sa nalepnicama ?

10. Kada je prema sporazumu o registarskim tablicama predviđen početak registracije vozila na KS i RKS ?

11. Kako ocenjujete sporazum o registarskim tablicama?

12. Da li ćete preregistrovati svoje vozilo?

13. Šta mislite, koliko dugo će se održati režim sa nalepnicama?