Udžbenici na Kosovu: lokalni problem - regionalna praksa

29. marta od 11:00 u Prištini, NVO AKTIV je održao konferenciju povodom problema distribucije i uvoza nastavnih udžbenika iz Srbije za škole i učenike na Kosovu koji nastavu pohađaju po planu i programu Republike Srbije. Na konferenciji su učestvovali kosovski Ombusman, gdin Hiljmi Jašari, zamenik kosovskog ministra za obrazovanje gdin Usmen Baldži, predsednik albanskog nacionalnog veća u Srbiji, gdin Jonuz Musliu i gdin Ranđel Nojkić, bivsi direktor PTT Srbije za Kosovo.

Konferencija je organizovana u okviru platforme za zastupanje Empirika, sa ciljem da se alarmiraju kosovske institucije i stručna javnost na problem otežanog sprovođenja nastavnih planova i programa zbog kojih najveće štete imaju učenici.

Zahvaljujući se gostima na odzivu, moderatorka Milica Andric je navela da je odlukama dveju Vlada oko 26.000 ucenika u 21. veku u srcu Evrope nose sa problemom nedostatka udžbenika i cija su ljudska i manjinska prava politizovana. Ovim merama pogodjeno je oko 18 000 ucenika srpske nacionalnosti na Kosovu koji uče po planu i programu Republike Srbije, kao i oko 8 000 učenika albanske nacionalnosti u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa u južnoj Srbiji, kako se navodi u podacima do kojih je NVO Aktiv došao.

“Od početka 2016. godine, kosovska carina zadržala je brojne pošiljke nastavnog materijala i udžbenika namenjenih školama koje rade po srpskom planu i programu na Kosovu. Ova politika je počela kao mera reciprociteta nakon što je Beograd septembra 2015. zaustavio pošiljku udžbenika na albanskom jeziku iz Prištine namenjene učenicima u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Kao rezultat ove mere reciprociteta, srpske škole na Kosovu suočavaju se sa poteškoćama u sprovođenju prijemnih ispita, nastavnici ne dobijaju sredstva za rad, a knjižare i roditelji su primorani da udžbenike unose na teritoriju Kosova nezvaničnim kanalima”, kazala je Milica Andric i pozvala paneliste na diskusiju.

Zaštitnik građana na Kosovu Hiljmi Jašari kazao je da evropska Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina nudi najbolje rešenje ovakvog problema.

“Neophodan je aktivniji pristup države u naporima da se obezbedi pravo na obrazovanje i to se u ovom slučaju tiče i Beograda i Prištine. Nisam slučajno pomenuo okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, jer je to najtačnija međunarodna referenca kao standard koji bi trebalo primeniti u ovoj situaciji. Sada je samo pitanje da li postoji politička volja za to?!", rekao je Jašari.

Zamenik kosovskog ministra za obrazovanje Usmen Baldži  kazao je da problema sa dostavom knjiga iz Srbije ne bi bilo ukoliko bi se poštovala utvrđena procedura.

“Srpska zajednica na Kosovu ima sva prava i treba da traži njihovo ostvarivanje, ali takođe moram da naglasim da i Beograd treba da smanji ucene svih oblika - da Ministarstvo obrazovanja Srbije podnese zahtev Ministarstvu obrazovanja Kosova, a ne samo da pošalje knjige i tako stvori bespotreban problem. Mi taj zahtev nećemo odbiti i dostavićemo knjige srpskoj zajednici", naglasio je Baldzi.

Jonuz Musliu, predsednik Nacinalnog saveta albanske manjine u Srbiji, rekao je da je ovim problemom pogođeno ne 8000, kako je u početnom izlaganju rekla moderatorka, već  10.136 ucenika Albanske manjine iz Srbije i naglasio da je sličan problem sa dostavom udžbenicima nastao još 1989. godine, od dolaska Slobodana Miloševića na vlast.

“Srbija mora da reši problem kako bi svi učili na maternjem jeziku. Potreban je sporazum dva Ministarstva obrazovanja kako bi se ovo rešilo. Ja razumem da može da smeta nova istorija Albanaca, ali ne vidim šta je problem sa drugim udžbenicima, jer kurukulumi u Albaniji i na Kosovu su isti. Glavni cilj svega ovoga je iseljavanje albanskih učenika, da se 'Preševska dolina' isprazni", istakao je on.

Ranđel Nojkic, bivši direktor pošte Srbije na Kosovu, koji je u toku svog mandata bio bliže upoznat problemom dostave udžbenika za srpsku decu sa Kosova kazao je da problem koji je nastao u vezi knjiga pokušao da reši sa predstavnicima Srba u kosovskim institucijama. “Pisao sam pismo, nisam samo pričao. Moram da vam kažem da oni koji su na izvestan način trebali da se uključe u rešavanje problema nisu odgovorili na moj zahtev. Mislim da sam vam dao odgovor na taj problem."

Nakon izlaganja problema, razvila se diskusija gde su učešće uzeli prisutni gosti koji su naveli da se problem sa nastavnim udžbenicima za škole proširio i na vannastavnu literaturu, koja se takođe zaustavlja na prelazima od strane kosovske carine. Zamenik ministra obrazovanja je kategoricki naglasio da se recipročna mera iskljucivo odnosi na udžbenike, a ne i na ostale knjige. Baldži je posebno i naveo da predstavnici srpske zajednice nisu uputili nijedan zahtev Ministarstvu obrazovanja povodom ovog problema, kao i da su najverovatnije adrese gde treba da se obrate Ministrastvo kulture i Carina Kosova. Uz ovo je dodao i da on stoji na raspolaganju svima koji žele da mu se obrate i od njega zatraze pomoc u resavanju ovog problema.

Zaključujući konferenciju Milica Andrić je kazala da s obzirom da je Srbija, uz dogovor sa Albanijom, našla rešenje za snabdevanje udžbenicima opština Preševo, Bujanovac i Medveđu, a kao sto  stoji u  istraživanju “Empirike”, recipročna mera kosovskih institucija više nema svoje pokriće.