Pristup dokumentima na Kosovu: glavna prepreka u integraciji nevećinskih zajednica

NVO AKTIV 27. juna organizuje konferenciju u okviru platforme za zastupanje Empirika na temu “Pristup dokumentima na Kosovu: glavna prepreka u integraciji nevećinskih zajednica”. Konferencija će se održati u prostorijama Centra građanske energije sa početkom u 11:00 časova.

Panelisti ce biti: 
Milan Radojević, zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova u prošlom sazivu Vlade
Caleb Waugh, ko-autor istraživanja; 
Xhevdet Haxhiu, odeljenje za civilne registre administrativne kancelarije za Severnu Mitrovicu 
Stefan Veljkovic, ispred grupe OCS okupljenih oko platforme Empirica i
Predstavnik EU kancelarije na Kosovu iz odeljenja za zajednice.