• 26.02.2019 04:00 - 06:00 - Kurs engleskog jezika
  • 28.02.2019 02:00 - 04:00 - RoLCSCM

Najnovije vesti

MSC: Društveno-politička kritika kroz umetnički izražaj (VIDEO)

Koliko je danas društveno-politička kritika prisutna na umetničkoj javnoj sceni? U kojoj oblasti je najprisutnija i ko su njeni nosioci? Kakvo je stanje slobode govora u našem društvu? I koliko je u današnjem vremenu efikasno izraziti se i sublimirati svoj društveni, moralni i politički stav kroz umetnički izražaj?

Društveno-politička kritika kroz umetnički izražaj

Umetnost se oduvek odvija u okvirima društveno-političkog konteksta, a kulturno-umetnički izraz je kroz istoriju bio prvi indikator nezadovoljstva ljudi načinom na koji se problemima pristupa ili ne pristupa. Umetnik ne može a da se ne bavi politikom u njenom izvornom obliku koji podrazumeva neprestano angažovanje čoveka u procesu stvaranja boljeg i uređenijeg društva, bez obzira na cenu koja ume da bude veoma visoka. Umetnik mora da ima politički stav, ali je jako važno da shvati da imati politički stav ne znači biti politički opredeljen na dnevnopolitičkom, partijakom nivou. Umetnik mora da bude svestan da i u vreme neoliberalnog kapitalizma koji je trenutno aktuelni poredak, baš kao i kroz sve pređašnje društveno-ekonomske formacije, ako odluči da ima ideju, ako odluči da kritikuje – od konformizma življenja nema ništa.

Konferencija “Međusobne percepcije Srba i Albanaca na Kosovu”

NVO Aktiv ima zadovoljstvo da Vas pozove na konferenciju “Međusobne percepcije Srba i Albanaca na Kosovu”