• 20.09.2017 02:00 - 04:00 - Views Arena
  • 22.09.2017 08:00 - 07:00 - Kcsf trening 1- Pisanje predloga projekata
  • 23.09.2017 08:00 - 07:00 - Kcsf trening 1- Pisanje predloga projekata
  • 24.09.2017 08:00 - 05:00 - Kcsf trening 1- Pisanje predloga projekata
  • 28.09.2017 08:00 - 07:00 - Kcsf trening 2- Finansijski menadžment
  • 29.09.2017 08:00 - 07:00 - Kcsf trening 2- Finansijski menadžment
  • 04.10.2017 08:00 - 07:00 - Kcsf trening 3-3- U?ešc?e organizacija civilnog društva u izradi zakona i politika - uklju?ujuc?i i
  • 05.10.2017 08:00 - 07:00 - Kcsf trening 3- U?ešc?e organizacija civilnog društva u izradi zakona i politika - uklju?ujuc?i i uv
  • 12.10.2017 08:00 - 07:00 - Kcsf trening 4- Interno upravljanje
  • 13.10.2017 08:00 - 07:00 - Kcsf trening 4- Interno upravljanje

Najnovije vesti

Polaznici i polaznice Škole evropskih integracija u studijskoj poseti Beogradu

Prošle nedelje, u okviru studijske posete Beogradu, polaznici i polaznice Škole evropskih integracija susreli su se sa predstavnicima institucija – Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Ministarstva za evropske integracije, Odbora za evropske integracije Narodne skupštine i Delegacije Evropske unije u Srbiji. Poseta je organizovana od strane Evropskog pokreta u Srbiji, Fonda za otvoreno društvo Kosova i NVO Aktiv.

UNMIK u Centru građanske energije

Redovan mesečni sastanak United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) o vladavini prava na Kosovu po prvi put je održan u prostoru Centra građanske energije 14.septembra. Na sastanku su učestvovali predstavnici institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija koje se bave vladavinom prava. Oni su tom prilikom predstavili svoje ideje i izložili ono što su postigli na polju vladavine prava u prethodnom periodu.

Građani nedovoljno poznaju svoja prava u vezi učešća u procesu donošenja odluka

NVO „Nova društvena inicijativa“ danas je u Centru građanske energije predstavila dokument pod nazivom „Učešće građana u opštinskom donošenju odluka na severu Kosova“. U dokumentu su predstavljeni mehanizmi koji su sadržani u zakonu Kosova koji sadrži mehanizme uključivanja građana u procese donošenja odluka.