• 30.04.2018 09:00 - 05:00 - Snimanje emisije ,,Sporazoom"
  • 03.05.2018 09:00 - 01:00 - OSF
  • 11.05.2018 02:00 - 05:00 - Stakeholder consultations
  • 14.05.2018 11:00 - 01:00 - Završna konferencija
  • 24.05.2018 02:00 - 04:00 - RoLCSCM
  • 27.06.2018 02:00 - 04:00 - RoLCSCM

Najnovije vesti

Ukoliko novinar sebi prizna pravo na autocenzuru, priznao je da neće da se bavi ovim poslom

Novinari su tu zato što je vekovima postojala potreba da čovek dobije informaciju. Deklaracije i novinarski kodeksi su samo stavili na papir ono što je bila ljudska potreba. Iz toga je proizašlo i jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na slobodu mišljenja. Kada pređemo granicu da nema prava na slobodu mišljenja, onda je novinarima najčešće ugroženo bazično ljudsko pravo, a to je pravo na život. Kada dozvolimo da se jedno pravo potre zato što je u nekom trenutku to nekome potrebno, u sledećem trenutku će biti ugroženo osnovno ljudsko pravo, koje nema veze sa novinarstvom.

MSC: Briselski sporazum - koliko je kompromis daleko?

Nakon pet godina od postizanja Briselskog sporazuma, Srbi nisu suštinski integrisani u kosovsko društvo a stvaranjem Zajednice srpskih opština biće ugašene srpske opštine i bez plata bi moglo da ostane preko 20.000 Srba, rečeno je na debati Mitrovačkog društvenog kluba koja je sinoć održana u Severnoj Mitrovici.

Info sesija: Verifikacija diploma Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Informativna sesija o verifikovanju diploma Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici za potrebe upošljavanja u kosovske institucije održana je u Centru građanske energije od strane NVO ,,European centre for minority issues Kosovo (ECMI)“.